Covid-19 Sonrası İş Yerleri

Covid-19 Sonrası İş Yerleri

Akustik, Verimlilik ve İşin Geleceği

EPOS tarafından WORKTECH Academy ile ortaklaşa bir rapor hazırlamıştır. “İşin Geleceğine Yakından Bakıyoruz” adlı rapor çalışma koşullarının gözden geçirilmesinde öncü olmuştur. Rapor, ofis verimliliğine ilişkin son bilimsel kanıtlara, çalışanın performansına, akustik ve nörobilim alanındaki uluslararası uzmanlarla yapılan bir dizi röportaja dayanmaktadır.

Raporun amacı, ekstra üretkenlik için gereken doğru akustik koşulları sağlamaya yardımcı olabilecek somut ürün çözümleri sunarken, Covid-19 pandemisi sırasında gerçekleşen çalışan üretkenliği ile ilgili zorlukları bildirmektir. Koronavirüs, daha iyi performans için ofis ortamını yeniden tasarlamak adına eşsiz bir fırsat sunduğundan, bu rapor, kuruluşların ve hibrit çalışanların, çalıştıkları her yerde mümkün olduğunca üretken olmaları için bilgi ve araçlarla donatılmasına yardımcı olacaktır.

Şunları Biliyor muydunuz?

Araştırmalar, çalışanların %80’inin teknolojinin işteki üretkenlikleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşündüğünü gösteriyor; yöneticilerin üçte ikisiteknoloji ile kuruluşlarının performansı arasındaki korelasyonları görüyor ve %54’ü kuruluşlarının teknolojik olarak ileriye dönük adım atması gerektiğine inanıyor.

Teknoloji birçok yönden üretkenliği mümkün kılarken, araştırmalar düşük performans göstermesi veya gerçek ihtiyaçları karşılamaması durumunda hızlı bir şekilde engel haline gelebileceğini de öne sürüyor.

Çalışanların %33’ü, iki aydan uzun bir süre uzaktan çalışmanın ardından daha üretken olmalarını sağlayacak uygun kuruluma, araçlara ve teknolojiye sahip olmadıkları için mevcut ev ortamında kendilerini daha az üretken hissettiler.

Geleceğe Yönelik Ses Yatırımları

Rapor, varılan sonuçlar arasında, Covid sonrası dönemde yüksek performanslı bir iş yeri elde etmeyi umut eden herhangi bir kuruluşun, çalışanlarının bulunduğu her yerde – evde, işte vb yerlerde – akustiği yeniden dizayn etmek zorunda kalacağını ortaya koyuyor. İşin geleceği daha esnek hale geldikçe, çalışanlar nerede ve nasıl çalışacakları konusunda daha fazla özerklik ve seçenek arıyorlar. Harika ses ekipmanlarına yapılan bir yatırım, çalışanlara yalnızca zamanlarına ve performanslarına şirket tarafından değer verildiğini hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda onlara her ortamda esnek bir şekilde çalışabilmeleri için pratiklik sunar.

Önceki
Sonraki