Synway PBX DID Kullanımı

Synway PBX DID Kullanımı

DID Numara bölümüne gelen aramadaki hedef numara tanımlanır. Bu tanımda her geleni kabul et kuralını çalıştırmak için DID pattern kısmı boş bırakılabilir veya  ^d+$  yazılabilir.

^ = işareti kuralın başlangıcı demektir.

d = 0 ile 9 arasında herhangi bir rakkam anlamına gelir.

+ = belirsiz sayıda dijit demek.

$ =  işareti kuralın sonu demektir.

Bazı örnekler aşağıdaki gibidir;

^d+$= herhangi sayıda digit

^[2-4]d+$ = 02,03 v e04 ile başlayan herhangi uzunlukta bir numara

^[2-4|8]d+$= 02,03,04 ve 08 ile başlayan herhangi uzunlukta bir numara

^[2-4]dddddd$= 2,3,4 ile başlayan 7 haneli numara

^05d+$= 05 ile başlayan herhangi uzunlukta bir numara

^00d+$= 00 ile başlayan herhangi uzunlukta bir numara

ÖRNEK; ŞEHİR İÇİ, ŞEHİR DIŞI, GSM VE ULUSLARARASI ARAMA TANIMI

ŞEHİR İÇİ, ŞEHİR DIŞI, GSM VE ULUSLARARASI ARAMA TANIMI
ŞEHİR İÇİ ARAMALARDA 0212 ALAN KODU EKLEME VE DİĞER PREFİXLERİN TANIMI
ŞEHİR İÇİ ARAMALARDA 0212 ALAN KODU EKLEME VE DİĞER PREFİXLERİN TANIMI
Önceki
Sonraki