Synway FXO Gateway Peer to Peer Trunk

Synway FXO Gateway Peer to Peer Trunk

UC200: 192.168.12.12

Analog Gateway(FXO): 192.168.12.13

UC200 Ayarları

FXO gateway için santral üzerinde trunk oluşturuyoruz.(192.168.12.13:5060)

UC200 Ayarları

Gelen arama kuralını tanımlıyoruz.

Gelen arama kuralı

Giden arama kuralını tanımlıyoruz.

Örnek: Dahili 1002’den çıkan aramalarda 7 ile herhangi bir numara, FXO ağ geçidi üzerinden çıkacaktır.

Giden arama kuralı

FXO Gateway Ayarları

Gateway üzerinde görünmesini istediğimiz numara tanımlanır.

FXO Gateway Ayarları

Port tanımlaması/seçimi yapılır. Burada ayrıca tüm FXO portlarını aynı port grubuna ekleyebilirsiniz.

Port tanımlaması

IP-TEL ve TEL-IP ayarları aşağıdaki gibi yapılır.

Önceki
Sonraki