RUTxx Router DHCP Relay

RUTxx Router DHCP Relay

Bu makalede Teltonika Router’larda DHCP Relay yapılandırmasının nasıl çalıştırabileceğinizi adım adım göstereceğiz.

Bu yapılandırma için 2 router’a ihtiyacınız olacak. Biri DHCP Sunucusu, diğeri DHCP Relay olarak.

Gerekenler;

DHCP Relay aygıtı WAN bağlantı noktasının DHCP sunucusu LAN bağlantı noktasına bağlanması gerekir.

DHCP Relay ağ ayarları;

LAN IP/subnet: 192.168.2.1/24
WAN IP: 192.168.4.194
DHCP sunucusu ağ ayarları;
LAN IP/subnet: 192.168.4.1/24

Konfigürasyon Adımları;

1-DHCP isteklerini iletecek olan cihazda DHCP Geçiş özelliğini etkinleştirin. WebUI’de Ağ -> Arayüz -> LAN -> DHCP Sunucusu’na gidin ve Enable

DHCP alan değerini Enable yerine Relay olarak değiştirin ve ardından DHCP Sunucusu IP adresini yazın ve Kaydet ve Uygula’ya tıklayın.

2. Hedef bağlantı noktası 67’ye ek olarak izin vermek için Ağ -> Güvenlik Duvarı -> Trafik kuralları bölümündeki Enable-DHCP-renew firewall kuralını değiştirin.

3. DHCP Sunucusu 192.168.2.0/24 IP adres havuzundan adres atayabilmelidir. DHCP Sunucusu, RUTOS çalıştıran bir Teltonika aygıtıysa, bu adres havuzunu Router’ın CLI’si aracılığıyla şu komutu çalıştırarak ekleyebilirsiniz;

echo "dhcp-range=192.168.2.100,192.168.2.200,12h" >> /etc/dnsmasq.conf

192.168.2.100 - DHCP adres havuzu aralığının başlangıcını belirtir
192.168.2.200 - DHCP adres havuzu aralığının sonunu belirtir
12h - DHCP kiralama süresini belirtir

4. Bu topolojide DHCP Sunucusunun DHCP Geçişinin ağına giden bir yolu yoktur, bu nedenle manuel olarak eklenmesi gerekir. Ağ -> Yönlendirme -> Statik IPv4 yolları aracılığıyla statik rota eklenebilir.

Arayüz: DHCP Ethernetin bulunduğu ağ arayüzü
Hedef: DHCP Geçiş Ağı
IPv4 ağ maskesi: DHCP Geçiş ağının alt ağı
IPv4 Ağ Geçidi: DHCP Sunucusuna bağlı olan DHCP geçiş arabiriminin IP adresi
Önceki
Sonraki