RUTxx AT Komutları ve Kullanımı

RUTxx AT Komutları ve Kullanımı

Bu makalede RUTxx routerlarında komutlarla aktif edebileceğimiz özellikleri inceleyeceğiz.

gsmctl komutları
gsmctl, bir modemden bilgi isteyebilen veya modemde işlemler gerçekleştirebilen bir dizi kabuk komutudur. Başka bir deyişle gsmctl, AT komutlarını kabuk biçiminde kullanmanın bir yoludur. Bunları, yönlendiricinin WebUI aracılığıyla kullanılabilen komut satırı arabirimi olan SSH veya CLI aracılığıyla kullanabilirsiniz.

1-SSH
SSH aracılığıyla bir RUT yönlendiricisinde oturum açmak için Windows kullanıyorsanız ücretsiz PuTTY uygulamasını indirin; Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanıyorsanız Terminal uygulamasını kullanmanız yeterlidir. Her iki durumda da üç şeyi bilmeniz gerekir: yönlendiricinin LAN IP adresi, kullanıcı adı ve parolası. Tüm RUT yönlendiricileri için varsayılan LAN IP adresi 192.168.1.1’dir; varsayılan oturum açma bilgileri kullanıcı adıdır: root; şifre: admin01 (NOT: SSH bağlantıları için kullanılan kullanıcı adı (ör. kök), yönlendiricinin WebUI’sinde oturum açmak için kullanılan kullanıcı adıyla (ör. yönetici) aynı değildir).

PuTTY kullanıyorsanız, yönlendiricinin LAN IP adresini Ana Bilgisayar Adı (veya IP adresi) alanına girin, SSH Bağlantı türünü seçin ve Aç’a tıklayın. Bundan sonra, kullanıcı adı ve şifreyi girmeniz istenecektir.

Linux kullanıyorsanız, bir Terminal açın ve şu komutu yazın:

# ssh root@192.168.1.1

LAN IP adresinde veya oturum açma adında değişiklik yaptıysanız, yukarıdaki komuttaki ilgili verileri kendi özel durumunuz için doğru olacak şekilde değiştirin. Bu komutu yürüttükten sonra yönlendiricinin yönetici parolasını girmeniz istenecektir.

2-Bir gsmctl komutunun sözdizimi gsmctl OPTIONS şeklindedir. Olası gsmctl seçeneklerinin bir listesi aşağıda verilmiştir:

-p --ip         Fiziksel arayüzün IP'sini görüntüle
-e --bsent Gönderilen bayt sayısını görüntüle
-r --brecv Alınan bayt sayısını görüntüle
-j --connstate 3G bağlantı durumunu görüntüle
-g --netstate Ağ bağlantı durumunu görüntüle
-i --imei Cihaz IMEI'sini görüntüle
-J --iccid SIM ICCID'yi görüntüle
-m --model Cihaz modelini görüntüle
-w --manuf Aygıt üreticisini görüntüle
-a --serial Cihaz seri numarasını görüntüle
-y --revision Cihaz revizyon numarasını görüntüle
-x --imsi IMSI görüntüle
-z --simstate SIM kart durumunu görüntüle
-u --pinstate PIN durumunu görüntüle
-q --signal GSM sinyal seviyesini görüntüle
-X --rscp WCDMA rscp seviyesini görüntüle
-E --ecio WCDMA ec/io seviyesini görüntüle
-W --rsrp LTE rsrp seviyesini görüntüle
-Z --sinr LTE sinr seviyesini görüntüle
-M --rsrq LTE rsrq düzeyini görüntüle
-C --cellid Hücre kimliği parametresini görüntüle
-o --operator Kullanılan operatörün adını görüntüle
-f --opernum Operatör numarasını görüntüle
-t --conntype Veri taşıyıcı türünü görüntüle
-c --temp Modül sıcaklığını 0,1 santigrat derece olarak görüntüle
-B --pincount Pin/puk sayısını görüntüle
-F --network Ağ bilgilerini görüntüle
-K --serving Hizmet veren hücre bilgilerini görüntüle
-I --neighbour Komşu hücre bilgilerini görüntüle
-D --shutdown Modemi kapat
-h --help Bu bilgiyi görüntüle
-v --version Sürümü görüntüle
sms yönetimi ayarları;

-S -r, --sms --read Sayfada SMS okuma
-S -l, --sms --list SMSeri türüne göre listeleme [tümü okunmuş,okunmamış vb]
-S -t, --sms --total SMS kalan alanı gösterir.
-S -d, --sms --delete SMS Silme
-S -s, --sms --send SMS Gönderme, telefon numarası ve metin içinde yazılmalıdır.
-S -b, --sms --send-b64 Base64 kodlu SMS Gönderme
yardımcı seçenekler;

-A, --at <COMMAND> AT komutunu cihaza gönder
-H, --shell shell mode
-k, --debug Hata Ayıklama bilgilerini etkinleştir.
-n, --nolog Komutu günlüğe kaydetme

3-Bu listeyi terminal aracılığıyla gsmctl -h veya gsmctl –help yazarak görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, dBm cinsinden geçerli RSSI değerini almak için gsmctl -q kullanmayı deneyin. Ayrıca seçenekleri birleştirebilirsiniz. Örneğin, gsmctl -oqt;

gsmctl -q’dan farklı olarak, gsmctl -oqt üç seçenek döndürür ;yukarıdaki örnekte görebileceğiniz gibi operatörün adı, sinyal kalitesi seviyesi ve taşıyıcı türü.

4-Belirli bir AT komutunu SSH aracılığıyla kullanmak için gsmctl -H’yi kullanabilirsiniz. Bundan sonra konsolunuz, AT komutlarını normal formatlarında yazabileceğiniz kabuk moduna girecektir. Veya AT komutlarını birer birer yürütmek için gsmctl -A <AT_COMMAND> komutunu kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnekten devam ederek RSSI değerini öğrenmek istediğinizi varsayalım. Bu amaca ulaşmak için kullanılabilecek epeyce komut olsa da, gsmctl -q yürütülürken kullanılan AT+CSQ’yu kullanalım;

Gördüğünüz gibi bu sefer komut bir yerine iki değer veriyor ve gsmctl -q ile olduğu gibi doğrudan RSSI değerini temsil etmiyorlar. Bunun nedeni, AT+CSQ’nun alınan sinyal gücünü <rssi> ve kanal bit hata oranını <ber> göstermesi ve döndürülen sayıların doğrudan değerler değil, doğrudan değerlerin temsili olmasıdır.

<rssi>

0 -113dBm veya daha az

1 - 111dBm

2...30 -109dBm... -53dBm

31 -51 dBm veya üstü

99  Bilinmiyor veya algılanamıyor

100 -116dBm veya daha az

101 -115dBm

102...190 -114dBm...-26dBm

191 -25dBm veya üstü

199 Bilinmiyor veya algılanamıyor

100~199 Alınan sinyal kod gücünü (RSCP) gösteren TD-SCDMA'da kullanılmak üzere genişletildi

Başka bir örnek olarak, şebeke operatör bilgilerini almayı deneyelim. Bu görev için gsmctl -o veya AT+COPS? kullanabilirsiniz.

Bu örnek için ikisini de kullanacağız ve farklılıkları analiz edeceğiz:

Gördüğünüz gibi, gsmctl AT+COPS? ham veri döndürür. AT+COPS’un yanıt formatı +COPS’dur: <mode>[,<format>[,<oper>][,<Act>]].

Bireysel değerler için açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Önceki
Sonraki