Müşteri İlişikileri Yönetimimiz Sertifikalandı

Kuruluşumuz ISO 10002:2014 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi
Gerekliliklerini Karşılamıştır

Ekim – 2018 –