İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

Bircom’ un şirket kültürü net, yalın, eğitimli ve esnektir. Bircom işinin arkasında durur, sorumluluk alır. Bircom zora aldırmaz çünkü kendini yeniler. Bircom bağırmaz, gösterir. Bircom çözümcüldür, adapte olur. Bircom verimlidir, ürün ve hizmeti birlikte sunar. Bircom tutkuludur ve bunu karşısındakine hissettir. Tüm bu kavramlarla, Bircom işini doğru yaparken merkezine v-bir ideal koyar ve onu sahiplenir. Bu ideal, insanların ihtiyaçlarını maksimum değerlerle karşılarken onlara keyif katarak deneyimlenmesini sağlamaktadır. Bircom müşterilerinin ihtiyaçlarına ve amaçlarına en iyi teknoloji deneyimi ile kavuşması için vardır.

 

İşe Alım ve Yerleştirme;

Seçme ve Yerleştirme sürecinde en büyük hedefimiz; pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra, genç, dinamik ve yaratıcı ve hızlı ekibimize ve manifestomuza uyum sağlayabilecek yeni takım arkadaşlarını şirketimize kazandırmak.

 

İşe Alım İç Süreç;

Bircom çalışanları şirket içinde açılan pozisyonlarda yatay/dikey geçiş yapabiliyor.

 

Deneme Süresi;

Çalışan 2. Ayını doldurmasına 1 hafta kala Mesleki ve Kişisel yetkinlikler üzerinden yönetici tarafından değerlendirilir.

 

Eğitim;

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimi bizim için büyük önem taşıyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, eğitime çok büyük önem vermeyi zorunlu kılıyor. Eğitim programları, çalışanların, görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları en aza indirgemek, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına katkı sağlamak ve yetkinliklerini kuvvetlendirmek amaçlarını göz önünde tutularak planlanıyor.

 

Performans Yönetimi;

Çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek, bu doğrultuda eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutmak için hedef ve yetkinlik bazlı 6 aylık periyotlarda 180° bir performans değerlendirme sistemimiz bulunuyor.

 

Ücretlendirme ve Prim;

Çalışanlarımızın başarı göstergeleri ile yetenek ve deneyimlerine uygun ücretlendirmeyi sağlayan, adil ve rekabetçi ücret ve yan hak yönetim stratejimiz bulunuyor. Yemek; Genel Müdürlük çalışanlarımız anlaşmalı catering firmasının günlük getirdiği yemeklerini yiyorlar. Satış çalışanlarımız için ise aylık yemek kartı veriliyor.

 

Ulaşım;

Aylık İETT’ nin belirlemiş olduğu tutar üzerinden yol ücreti ödemesi yapılıyor. Şirket aracıyla ulaşımını sağlayan çalışanlarımız için de otoparkımız hizmeti alıyoruz.

 

Bircom’ da Yaşam;

Çalışanlarımızın birbirleriyle olan iletişimi bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Bircom İç iletişim çatısı altında, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını destekleyen ve birimler arası sinerjiyi artırmayı hedefleyen, şirket içi ve şirket dışı organizasyonlar düzenliyor. Çalışma arkadaşlarımızdan gelecek her türlü fikre değer veren, bu fikirleri değerlendirirken etik kuralları ön planda tutan, birbirimizle iletişimimizi güçlendiren ve sinerji yaratan, Fikrim Geldi Duvarı yaşamımızı daha dinamik ve daha eğlenceli hale getiriyor.

 

Sosyal Sorumluluk;

Bircom gönüllülük çalışmaları ile de bir araya geliyor. İhtiyaç sahipleri için toplanan kitap Anadolu’da birden fazla okulda sahiplerini buldu bile. Bircom Kadın İstihdamı Bircom kadın istihdamına yönelik işe alımlarında her yol yeni hedefler belirliyor. Büyüyen ekibimize kadınlara da öncelik tanımak için Üniversitelerin İlgili bölümlerinden Kadın Staj Programı için adayları arıyoruz.