Sözlük

ActiveGard:

Ses iletimi sırasında hatlarda oluşabilecek aşırı yüksek ses seviyeleri veya parazitler kullanıcıların Akustik şoklara maruz kalmasına yol açabilir. Akustik şoklar geçici veya kalıcı duyma bozuklukları ile sonuçlanabilir. Tüm Sennheiser Communications telekom kulaklıklarında bulunan patentli ActiveGard teknolojisi ses iletimi sırasında oluşabilecek bu tür tehlikeli sinyallerin kulağınıza ulaşmadan önce yok edilmesini sağlar.

AdaptiveIntelligence:

BW900 tipi Bluetooth kulaklıklarda kullanılan AdaptiveIntelligence teknolojisi, kullanıcının tercih ettiği ses seviyelerini hatırlamasının yanı sıra, ortam gürültüsüne göre en kaliteli sesin iletilmesine yönelik otomatik ayar yapabilmektedir. Yüksek gürültülü ortamdan çıkıldığında ses seviyesi otomatik olarak önceden ayarlanan seviyeye döneceğinden kullanıcının ses ayarları ile oynaması gerekmez.

AOC (Advice Of Charge):

ISDN bağlantılarda yapılan görüşmenin ücretinin iletilmesi hizmeti.

CLID/CLIP (Calling Line Identification / Calling Line Identification Presentation):

Telefon aramalarında arayan numaranın gösterilmesi.

CLIR (Calling Line Identification Restriction):

Telefon aramalarında arayan numara bilgisinin gizlenmesi / gösterilmemesi.

Codec:

IP ağları üzerinden ses iletiminde sesi gönderen tarafın sıkıştırması alıcı tarafta ise bu sıkıştırılmış paketlerin açılarak tekrar ses haline dönüştürülmesinin standartlarını belirler.

DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunications):

El cihazı ile baz ünitesi arasında sayısal yayınla haberleşen kablosuz (telsiz) telefon.

DialThru:

Üzerinden arama geçirebilen cihaz. Örneğin telefon hatları ile santral arasına seri olarak bağlanabilen bir XPEECH Gateway, internet üzerinden gelen VoIP çağrısını telefon santraline aktarabildiği gibi, telefon hatlarından gelen bir çağrıyı da hiçbir engelleme yapmadan santrale aktarabilir.

Dynamic Volume Control:

Sennheiser Communications'un UI740 ve 750 model kulaklık arabirimlerinde bulunan patentli otomatik ses seviyesi ayarlayan teknoloji. Kullanıcının kendisi için konforlu olan ses seviyesini bir kere ayarladıktan sonra sürekli olarak aynı ses seviyesi ile çalışmasına imkan verir. Karşı taraftan gelen ses farklı zamanlarda yükselme veya düşüş gösterse bile Dynamic Volume Control, kullanıcıya ulaşan sesi otomatik olarak ayarlanan seviyede tutacaktır.

EasyDisconnectTM:

Sennheiser Communications telekom kulaklıklarında kulaklık kablosu ile telefon kablosunu kolayca birleştirmeye ve ayırmaya yarayan patentli bağlantı konnektörü.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution):

Hızlı GPRS bağlantısı.

Enterferans

(Girişim): Kablosuz yayın yapan birden fazla cihazın yaydıkları elektromanyetik dalgaların birbirine karışması ve yayınların bozulması.

Fail Safe:

VoIP Gatewayler için kullanılan Fail Safe, arıza durumunda iletişimin kesilmesini engelleyen işleve verilen addır. Örneğin telefon santralinize bağlı gateway cihazı tüm uzak mesafe aramalarını VoIP üzerinden göndermek üzere programlanmış olsun. Ancak gerek internet bağlantısında gerekse gateway'in karşı ucuna erişiminde bir sorunla karşılaşıldığında, başka bir deyişle VoIP hizmeti geçici olarak devre dışı kaldığı bir anda uzak mesafe araması yapılacaksa bu arama otomatik olarak telefon hatlarından da gönderilebilir. Bu özellik, internette bir kesinti olduğunda iletişiminizin kesilmemesi için tasarlanmıştır. Birçok gateway bu durumda kullanıcıya bilgi vermeden otomatik olarak Fail Safe mekanizmasını çalıştırırıken XPEECH gatewayler kullanıcıyı önce Türkçe sesli mesajla bilgilendirir.

FXO (Foreign Exchange Office):

Tıpkı analog bir telefon makinesi gibi telefon hatlarına (çevir sesi üreten hatlara) bağlanabilen, bu hatlara ahize açık / ahize kapalı bilgisini ve ses sinyallerini gönderebilen gateway portuna verilen genel addır. Gateway'lerin FXO portlarına telefon hatları veya santral dahili hatları bağlanarak gateway tarafından gelen görüşmenin bunlara aktarılması sağlanabilir.

FXS (Foreign Exchange Station):

Gateway cihazlarının Analog bir telefon makinesi bağlamaya uygun, telefon makinesini çalıştıracak elektrik verebilen, çalma sinyali ve çevir sesi üretebilen ve telefon makinesinin ahizesinin açık veya kapalı olduğunu algılayabilen portuna verilen addır. Gatewaylerin FXS portlarına basit bir telefon makinesi veya telefon santralinin dış hattı bağlanarak görüşme yapılabilir.

GPRS (General Packet Radio Service):

GSM şebekesi üzerinden veri transferi (internet erişimi) için kullanılan protokol.

IP PBX:

Aboneleri ve dış hatları ile IP protokolü üzerinden haberleşen tüm işlevlerini IP ile yapan telefon santrali. Klasik telefon santraline her dış hat ve her abone için bir kablo giderken, IP Telefon Santralleri, Yerel veya Geniş Alan Ağı'na bağlanır, abonelerini ve dış hatlarını ağ üzerindeki IP adresleri ile tanımlar. Bu sayede IP telefon santrali ile IP Telefonlar arasındaki mesafe önemsizleşir, aralarında IP ağı olan farklı coğrafi noktalarda bulunabilirler.

IP Telefon (IP Phone):

Ses haberleşmesini IP Protokolü üzerinden gerçekleştiren telefon cihazı. Normal bir telefon cihazının doğrudan bir hatla telefon santraline bağlanması gerekirken, IP telefon cihazı, Yerel Alan Ağına bağlanır ve IP adresine sahip olur. Bu telefona gönderilen çağrılar telefonun sahip olduğu IP adresine veri paketleri olarak iletilir.

ISDN (Integrated Services Digital Network):

Tümleşik Hizmetler için Sayısal şebeke kelimelerinin kısaltması olan ISDN, ses, görüntü ve veri bağlantısı için tek bir hattın kullanılmasını sağlar.

ISDN BRI (BA):

Üzerinden aynı anda iki adet 64 Kbps'lik aktarım yapılabilen ISDN bağlantı türü. Başka bir deyişle bir ISDN BRI hat üzerinden 128 Kbps'lik veri transferi veya eş zamanlı iki telefon görüşmesi yapılabilir.

ISDN PRI (PA veya E1):

Üzerinden aynı anda 30 adet 64 Kbps'lik aktarım yapabilen ISDN bağlantı türü. 64x30 = 2 Mbps'lik veri transferi veya 30 eş zamanlı telefon görüşmesi bir ISDN PRI bağlantı ile sağlanabilir.

LAN (Local Area Network):

Yerel Alan Ağı. Bir şirket içindeki bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilmeleri için oluşturulan yerel alan ağına bağlanırlar. LCR (Least Cost Routing): En ucuz maliyetli yolu bulma. Bir telefon görüşmesinin tipine göre (şehirlerarası, milletlerarası veya GSM) önceden belirlenmiş en ucuz kanala gönderilmesi. LCR özelliği olan bir gateway cihazını telefon santraliniz ile telefon hatlarınız arasında konumlandırdığınızda uzak mesafe aramalarınızın daha ucuz olan VoIP ile şehir içi aramalarınızın ise normal telefon hatlarından gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

PBX (PABX) (Private Automatic Branch Exchange):

Telefon Santrali'nin teknik ifadesidir.

Phone Book Manager:

Telefon defteri yöneticisi. Çok noktalı bir VoIP gateway uygulamasında bu gateway'lerden biri merkez diğerleri şube olarak programlanır. Şubelerden yapılan tüm aramalar önce merkeze gönderilir. Merkez hangi numara aranırsa hangi şubenin aranmakta olduğu bilgisine sahiptir ve bütün trafiği buna göre yönetir, bir aramayı ilgili şubeye yönlendirir ve aradan çekilerek noktadan noktaya ses haberleşmesi yapılmasını sağlar.

Port:

VoIP gateway'lerin telefon makinesi, santral dış hattı, santral dahili hattı veya telekom hatları için farklı tiplerde bağlantı noktaları bulunur. (Bkz. FXS, ve FXO) Bir VoIP gateway'in port sayısı aynı anda kaç kanallık görüşme yapabileceğini de belirtir.

PSTN (Publicly Switched Telephony Network):

Kamuya açık telefon şebekesine verilen addır.

QoS (Quality Of Service):

Üzerinden hem veri hem de ses paketleri geçen bir router'in ses paketlerini tanıyarak bunları bekletmeden öncelikli olarak gönderebilmesi özelliğidir.

Router (Yönlendirici):

Bilgisayarlar arası veri haberleşmesinde veri paketlerini ulaşmaları gereken adreslerine göre yönlendiren gerekirse geçişini yasaklayabilen cihazlardır. VoIP uygulamaları da sesin veri paketleri olarak taşınması prensibine dayandığından router cihazları veya XPEECH gibi router özellikli cihazlar kullanılır.

SIP (Session Initiation Protocol):

Genellikle VoIP uygulamalarında kullanılan bir noktadan diğer bir noktaya veri aktarımını düzenleyen protokoldür. Ses taşımaz, sadece noktadan noktaya ses paketlerinin aktarımı için oturum açılmasını ve kapatılmasını düzenler.

SoundClarity:

Sennheiser Communications'un universal arabirimlerinden UI 740'ta bulunan patentli SoundClarity teknolojisi, gürültülü ortamlardan gelen çağrılarda insan sesini ön plana çıkararak kullanıcının konuşmayı rahatça duymasını sağlar.

UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmeti):

Ülkemizde 1 Ocak 2004 itibari ile sabit hatlardan şehirlerarası, milletlerarası ve GSM yönlerine telefon hizmeti için tekel uygulaması kaldırılmış ve bu konuda çeşitli firmalara lisans tahsisine başlanmıştır. Bu lisanslara sahip firmaların pazara girmesi ile alternatif operatörler, UMTH operatörleri oluşmuştur.

Ücretlendirme Sinyali 12/16 KHz: Analog telefon hatlarında ISDN gibi sayısal veri akışı sağlanamadığından ücretlendirme bilgisi her kontör için 12 veya 16 KHz'lik bir sinyal olarak gönderilir. Görüşme sırasında duymadığımız bu sinyaller, telefon santralleri tarafından algılanarak sayılır, görüşme süresince gelen bu sinyallerin toplam adedi o görüşmenin ücretini hesaplamada kullanılır.

VoIP (Voice Over IP):

IP protokolü ile ses haberleşmesi, internet üzerinden sesli görüşme.

VoIP Gateway:

Bir VoIP Gateway, telefon makinesi tarafından üretilen ses sinyallerini internet üzerinden iletilebilecek paketlere çevirir ve gönderir, karşı taraftan gelen veri paketlerini de açarak telefondan duyabileceğimiz sese dönüştürür. İnternet bağlantımıza bağlayacağımız bir VoIP gateway, internet üzerinden ses iletimi için ayrı bir geçiş kapısı demektir.

WAN (Wide Area Network):

Birbirinden farklı coğrafi yerlerde bulunan bilgisayarların birbirleri ile veri alışverişini sağlamak üzere oluşturulan bilgisayar ağı. Örneğin farklı şehirlerde bulunan şirket merkezi ve şubeler arasında veri haberleşmesi için bir Geniş Alan Ağı oluşturulması gereklidir.