Toplantınız Kayıt Altında

Neden bir toplantı kayıt edilmelidir? Çoğu insan notlar alır ve büyük organizasyonlarda herşeyi yazmak için daima bir sekreter vardır. Uluslararası konferanslarda her konuşmacıya bir mikrofon verilir veya kürsüde bir mikrofon sunulur. Ancak çoğu kuruluşta toplantıların kayıt edilmesi çok da mümkün olmaz.

Yüksek kaliteli kayıtların yararları açıktır. Toplantıda konuşulan her kelime kaydedilir ve arşivlenir, bu sayede yeniden oynatılabilir, posta ile gönderilebilir veya USB bir belleğe aktarılabilir. Bu kayıtları almak için her konuşmacıya bir mikrofon vermek gerekli değildir. Yüksek kaliteli, çok hassas iki mikrofon ile bir toplantıda 20 kişiye kadar kayıt yapılabilir ve aynı zamanda uzakta bulunan alçak sesler de yakalanabilir. Söylenenler ve kimin söylediği hakkında hiçbir yanlış anlaşılma olmayacaktır. Zor tartışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için tekrar tekrar dinlenebilir. İş ortaklarına, gerçek kayıtlar paylaşılabilir. Kayıt sırasında daha sonra dinlerken önemli bölümlerin bulunmasını kolaylaştırabilecek etiketler koymak mümkündür.

Toplantı odası ses kayıt çözümünün diğer bir faydası, dikte edilecek içeriğin bir ayak pedalı ile yönetilebilmesidir. Bu sayede her iki elinizi de notların yazıya dökülmesi için kullanırken içeriğin yönetimini de sağlayabilirsiniz.

Çözüme ait ürünler

  • Vidicode Toplantı Odası Ses Kayıt